W oddziale ZUS w Bielsku-Białej uruchomiono dziś Centrum Umorzeń Drugiej Instancji. Tu będą spływały sprawy od przedsiębiorców z całej Polski, którzy nie będą zgadzali się z decyzjami poszczególnych oddziałów ZUS, które odmówiły umorzenia długu z tytułu niepłaconych składek.

– W 2017 roku było takich spraw ponad 12 tysięcy. W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy prawie 3,5 tysiąca. W ubiegłym roku tylko 15,9 procenta spraw zostało rozpatrzonych przychylnie dla obywatela – powiedział dziś Paweł Jaroszek, wiceprezes ZUS.

Umorzenie zadłużenia w ZUS nie jest prostą sprawą. Instytucja może przedsiębiorcę potraktować przychylnie, gdy stwierdzi m.in. całkowity brak możliwości ściągnięcia należności, lub obywatel jest w trudnej sytuacji rodzinnej, lub finansowej. ZUS umarza dług, gdy dłużnik umrze i nie pozostawi majątku.

sza

Foto Sza : wiceprezes ZUS w Bielsku-Białej