Dwie szkoły z Bielska-Białej, jedna z Czechowic-Dziedzic i aż trzy z gminy Bestwina, znalazły się wśród finalistów czwartej edycji konkursu „Zielona Pracownia 2018”, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na konkurs wpłynęło 127 wniosków z całego województwa śląskiego. Dofinansowanie do zwycięskich projektów wyniosło prawie 2 miliony złotych. Młodzież wraz z nauczycielami miała zaprojektować  ekopracownie przystosowane do nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Z sukcesem swoje koncepcje przedstawiły Zespoły Szkolno-Przedszkolne z Bestwiny, Bestwinki i Kaniowia. – Bestwinka otrzymała 29 926 zł., a Bestwina i Kaniów – po 30 tys. Nie ukrywam, że w dobie poszukiwania dosłownie każdej złotówki taki zastrzyk finansowy bardzo szkołom się przyda. Ale nie byłoby go, gdyby nie zaangażowanie wnioskodawców, praca dyrektorów, nauczycieli i wreszcie uczniów pragnących zdobywać wiedzę w lepszych warunkach – powiedział Artur Beniowski, wójt Bestwiny. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na sprzęt i meble. Wójt dodał, że jest pod ogromnym wrażeniem inwencji pedagogów i uczniów, którzy musieli zaprezentować w konkursie graficzne wizualizacje przyszłych pracowni. – To wymagało sporych umiejętności i wiedzy  – podkreślił. W Bielsku-Białej nagrodzono projekty szkół podstawowych nr 32 i 27. W Czechowicach-Dziedzicach 30 tysięcy złotych przyznano Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu nr 2. Przy ocenie wniosków oceniano przede wszystkim różnorodność pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni, dostosowaną do grup wiekowych uczniów. Istotnym kryterium wyboru był także pomysł na zagospodarowanie pracowni, jej funkcjonalność, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność zaproponowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięto również dostosowanie i wykorzystanie pracowni przez jak największą liczbę uczniów.

sza

Foto: WFOŚiGW. Pracownia w SP nr w Żywcu.