Ponad trzydziestu uczestników z pięciu placówek oświatowych z gminy Jasienica wystąpiło na XV Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wieszczętach.

Konkurs w Wieszczętach przeprowadzono we wtorek 5 czerwca pod hasłem „W kręgu poezji i pieśni patriotycznej”. Został on zorganizowany dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na zaproszenie organizatorów z placówki w Wieszczętach odpowiedziało pięć zespołów szkolno-przedszkolnych z Rudzicy, Mazańcowic, Grodźca, Międzyrzecza i Jasienicy. Dyrektor ZSP w Wieszczętach Ilona Walach przywitała uczestników, ich opiekunów oraz jury w osobach Danuty Koreckiej, Magdaleny Wacławik i Pawła Sowy. Dla gości w montażu słowno-muzycznym „Ku niepodległości” wystąpili uczniowie klasy VII z Wieszcząt. W konkursie wystąpiło ponad trzydziestu młodych wykonawców z gminy Jasienica, prezentując swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a także wykonując utwory, nawiązujące do polskiej historii, kultury i tradycji.

Dźwięki pięknych wierszy i pieśni patriotycznych rozbrzmiewały w szkolnej świetlicy. Po raz pierwszy w historii konkursu połączone zostały zmagania recytatorskie z występami wokalnymi uczestników. Połączenie występów recytatorskich z wokalnymi spotkało się z dużą aprobatą jury oraz opiekunów uczniów. Być może za rok taka forma konkursu ponownie się pojawi.

Organizatorzy przygotowując konkurs postawili sobie za cel poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej polskich poetów, kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich. Także kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski, i o ludziach, walczących o jej suwerenność. Konkurs ma też za zadanie wspieranie integralne rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych.

Organizatorami patriotycznego spotkania byli: Barbara Mikołajczyk, Danuta Macura, Dagmara Skowron, Katarzyna Karatnik i Roma Tajduś. Konkurs został zorganizowany dzięki udzielonemu wsparciu, m.in. wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna pokrył kosztów przewozu uczestników. (B. Mikołajczyk)  

Recytatorski, wokalny i plastyczny kunszt artystów oceniła i podsumowała komisja konkursowa, która przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

1. W I kategorii wiekowej – klasy I-III

– recytacja:

I miejsce – Maja Konior z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach

II miejsce – Urszula Smalcerz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu

III miejsce – Iwo Walczak z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach

Wyróżnienia: Beniamin Krywult i Izabela Sikora z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach

– praca plastyczna:

I miejsce – Izabela Sikora z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach

II miejsce – Urszula Smalcerz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Międzyrzeczu

III miejsce – Beniamin Krywult z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach

Wyróżnienia: Weronika Michalik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach oraz Iwo Walczak z Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach

 

2. W II kategorii wiekowej – klasy IV-VII

– recytacja:

I miejsce – Nikola Lorańczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy

II miejsce – Julia Kliber z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy

III miejsce – Anastazja Szcząchor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy

Wyróżnienia: Wiktoria Bartosik z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzicy oraz Paweł Michłanowicz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach

– występ wokalny:

I miejsce – Żaneta Gładysz z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grodźcu

Wyróżnienie: kwartet z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieszczętach

 

źródło UG Jasienica