Mieszko Bulik z Jasienicy wygrał tegoroczny Gminny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas III.

XVII Gminny Konkurs Ortograficzny „Asy z trzeciej klasy” został przeprowadzony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasienicy. Przystąpiło do niego 36 uczniów, zgłoszonych przez szkoły podstawowe z terenu całej gminy Jasienica. Uczestnicy wykonali zadania pisemne przy jednoosobowych stolikach. Po ocenie prac komisja ustaliła, że najlepiej poradził sobie Mieszko Bulik ze szkoły w Jasienicy, II miejsce przypadło Filipowi Bobakowskiemu z Międzyrzecza, zaś III Natalii Badurze z Rudzicy oraz Dawidowi Bujakowi z Jasienicy.

Źródło: UG Jasienica