Gmina Jasienica ma nadwyżkę budżetową. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak i Komisja Rewizyjna nie miały uwag do wykonania budżetu za 2017 rok. Na ostatniej sesji radni udzielili więc absolutorium Januszowi Pierzynie, wójtowi gminy. W tym roku kończymy kadencję. Absolutorium jest taką okazją do podsumowań, więc powiem, że w ciągu tych pięciu kadencji, jakie dane mi było sprawować urząd wójta, była to chyba najlepsza kadencja. Bo to nie chodzi tylko o wspólny wysiłek, ale też nasz wzajemny stosunek do siebie, szanowanie się, nawet pomimo różnic zdań, a przede wszystkim zrozumienie potrzeb naszej gminy – mówił Janusz Pierzyna, wójt Jasienicy. Po 26 latach pracy na stanowisku skarbnika na emeryturę przechodzi Krystyna Pieszka, podobnie jak długoletnia sekretarz – Małgorzata Pietras. Wójt wraz z całą radą serdecznie podziękował obu paniom za ich wkład w pracę Gminy Jasienica, wręczył im kwiaty i pamiątkowe tabliczki. Nowym skarbnikiem będzie dotychczasowa główna księgowa  Agnieszka Piwowarczyk, zaś sekretarzem Łucja Jenkner, obecna kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych UG.

sza

 

Foto UG: Jasienica