To będzie wyjątkowy rok w Wilamowicach. Gmina stawia na inwestycje, korzystając z przyznanych dotacji, bo przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej może już nie sprzyjać lokalnym inwestycjom.  Jak poinformował nas Stanisław Gawlik, wiceburmistrz Wilamowic, kluczowym przedsięwzięciem na 2018 rok jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Największym wyzwaniem  jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pięknej. – Zadanie to polega na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków, która w trakcie prowadzonej inwestycji będzie normalnie funkcjonowała. Oczyszczalnia docelowo ma przyjąć nieczystości nie tylko z Zasola Bielańskiego, ale również z Hecznarowic, a także z ulicy Ptasznik i gminy Brzeszcze – powiedział Stanisław Gawlik, wiceburmistrz Wilamowic. Gmina planuje również wybudowanie prawie 7 kilometrów sieci kanalizacyjnej wraz z trzema pompowniami. Docelowo do kanalizacji ma zostać podłączonych 115 budynków. Koszt inwestycji to 12,3 mln złotych z czego 6,2 mln pochodzi ze środków unijnych,  4,2 mln stanowią pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Budowę finansuje także gmina Wilamowice. Prace, które powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku,  potrwają do 2020 roku. Budowa kanalizacji planowana jest także na granicy Wilamowic i Pisarzowic, gdzie w przyszłości podłączonych zostanie do sieci 55 budynków. Wkrótce ma zostać wyłoniony wykonawca robót, które prowadzone będą w rejonie ulic : Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej. – Przewidywany koszt to 3,2 mln złotych, z czego 1,7 mln stanowi unijna dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 870 tys. złotych pochodzi z WFOŚiGW w Katowicach. Pozostałe fundusze z naszego budżetu – wyjaśnił wiceburmistrz. Realizacja inwestycji potrwa dwa lata. W 2019 roku odtworzone mają zostać drogi. Dodatkowo Zakład Wodociągów i Kanalizacji planuje wydatkowanie kwoty prawie 700 tys. złotych na wymianę i rozbudowę fragmentów sieci wodno-kanalizacyjnej.

 

sza