154,9 tysięcy złotych – taką kwotą samorząd Bielska-Białej dofinansuje remont elewacji katedry pw. św. Mikołaja. Decyzję jednogłośnie podjęli dziś na sesji bielscy radni. To 80 procent całej kwoty potrzebnej do zrealizowania prac konserwatorskich. Rustykalny cokół kamienny obejmuje całą strefę portalową z medalionami Dwunastu Apostołów i rzeźbą Chrystusa. Pomiędzy aniołami nad portalem widoczne są rzeźby św. Mikołaja, Jadwigi Śląskiej i Jana Nepomucena. – Fasada katedry ulega erozji pod wpływem wody. Postępujący proces wypłukania spoin i rozwarstwiania struktury kamienia oraz agresywne środowisko niszczą dolną partię ścian i cokół. Dodatkowo destrukcję substancji zabytkowej powoduje erozja biologiczna, a długotrwałe działanie wody kapilarnej w połączeniu z cementowymi spoinami blokuje swobodny przepływ wilgoci. Zabieg hydrofobizacji i impregnacji zatrzyma ten proces, co pozwoli na przywrócenie pełnych walorów estetycznych i użytkowych bielskiej katedry – przekonywał radnych podczas sesji Piotr Kubańda, miejski konserwator zabytków w Bielsku-Białej.

sza