Zespół wokalny „Fairy Tale” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy pod kierunkiem instruktora Piotra Morawskiego wygrało w kategorii zespoły wokalne, grupa starsza podczas XIX Powiatowych Spotkań Amatorskich Grup Artystycznych „Saga 2018”. Z kolei szkolne zespoły artystyczne prowadzone przez Marię Szubert zajęły w swoich kategoriach trzecie miejsca.

Konkurs został przeprowadzony od wtorku 24 do czwartku 26 kwietnia na sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach. Przegląd jest organizowany dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych, działających na terenie powiatu bielskiego. W środę 25 kwietnia w pokazach konkursowych wziął udział Zespół Regionalny „Szwarne Dziecka” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. Tego dnia w konkursie zespołów folklorystycznych wzięło udział łącznie 280 uczestników i 17 zespołów. Z kolei następnego dnia w kategorii zespołów instrumentalnych wystąpił Zespół instrumentalny z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy. Tego dnia na scenie w Kozach zaprezentowało się blisko 250 wykonawców z 13 zespołów. Oba zespoły prowadzi jako opiekun i instruktor Maria Szubert, jednocześnie kierownik Zespołu Regionalnego „Jasieniczanka”. Warto dodać, że konkursie zespołów tanecznych również trzecie miejsce przypadło Zespołowi Tańca Nowoczesnego „Vivre” z Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy, kierowanym przez instruktor Izabelę Drobisz. Z kolei w młodszej grupie w kategorii zespoły wokalne wyróżnienie otrzymało koło wokalne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy pod kierunkiem instruktora Piotra Morawskiego.

źródło: Gmina Jasienica