Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Bestwina, wójt Artur Beniowski złożył krótkie sprawozdanie z działalności międzysesyjnej (stan na 26 IV 2018) . Poinformował w nim o realizacji naprawy nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek asfaltowych (m.in. Podpolec, Borowa, Podlesie). Szykuje się też remont ul. Ludowej.

Jak informował wójt, niedawno został wybrany wykonawca na drogi gruntowe i remonty cząstkowe, są podpisane umowy z firmami wykaszającymi pobocza. Na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę są dokumentacje dotyczące budowy chodników. Zostanie podpisana promesa na remont ul. Gawlików. (W dniu 27 IV wójt odebrał promesę na kwotę 450 tys. zł. z rąk wiceministra Stanisława Szweda i wicewojewody Jana Chrząszcza; poza tym starostwo otrzymało promesę na ok. 1 mln. zł. na remont ul. Ludowej). Gmina otrzymała dofinansowanie do zakupu średniego samochodu bojowego dla OSP Janowice (370 tys. zł.). Na ukończeniu jest dokumentacja na budowę bieżni i odwodnienia boiska sportowego w Bestwinie. Zadanie zostanie zgłoszone do naboru ministerialnego. 

Źródło: UG Bestwina