Od najbliższej soboty wszystkie wydziały, które do tej pory funkcjonowały w budynku przy bielskiej ul. Rychlińskiego 17, zaczną działać w nowej siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45.

Dotychczasowe numery telefonów do oficera dyżurnego, tj. 33 812 12 55 oraz 33 812 12 66 pozostają bez zmian. Ze względów technicznych chwilowo nieczynny będzie natomiast numer telefonu 33 815 78 95. W sprawach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji Policji, można dzwonić na numer alarmowy 112.

Dane kontaktowe: Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej przy ul. Wapiennej 45, tel. tel. 33 812 12 00, fax 33 812 12 44, tel. dyż. 33 812 12 55, 33 812 12 66, adres e-mail: komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl. Przyjęcia interesantów przez komendanta: każdy poniedziałek w godz. 15.00-17.00.

Siedziby bielskich komisariatów pozostają bez zmian:

  • Komisariat Policji I w Bielsku-Białej, ul. Składowa 2, tel. 33 825 01 00, fax 33 825 01 14, adres e-mail: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl
  • Komisariat Policji II w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 8, tel. 33 812 16 00, fax 33 812 16 04, e-mail: kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl
  • Komisariat Policji III w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2c, tel. 33 812 17 00, fax 33 812 17 04, adres e-mail: kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl
  • Komisariat Policji IV w Bielsku-Białej, ul. Komorowicka 235, tel. 33 827 04 00, fax 33 827 04 14, adres e-mail: kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl.