Podczas kwietniowej sesji Rady Gminy Jasienica, na wniosek wójta, radni przyznali dofinansowanie do budowy ok. 350 m chodnika przy ul. Cieszyńskiej – od mostu przy fabryce mebli do starego zjazdu na ekspresówkę. Całość pochłonie 524 tys. zł, z tego 262,4 tys. zł pochodzić będzie z budżetu gminy Jasienica.

Wójt nie ukrywał, że ta inwestycja Starostwa Powiatowego zaskoczyła go, wcześniej bowiem nie został o niej poinformowany. Zaproponował jednak radnym udzielenie dofinansowania do niej, bowiem bez dofinansowania chodnik w ogóle mógłby nie powstać. W czasie dyskusji nad stanem dróg powiatowych, radni zaapelowali do Starostwa w Bielsku-Białej m.in. o budowę chodnika lub choćby poszerzenie drogi powiatowej między Rudzicą a Międzyrzeczem. – To pilny temat i choć nie my administrujemy tą drogą, to możemy wesprzeć samorząd powiatowy – mówił wójt. Zaproponował, że z budżetu gminy Jasienica mogą być zakupione rury, które ułożone w miejscu otwartych rowów pozwolą Zarządowi Dróg Powiatowych tymczasowo poszerzyć samą drogę. Tym samym nie tylko ułatwi to mijanie się pojazdów, ale przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

To niejedyne miejsce, w którym pojawia się ten problem. Mamy więcej mieszkańców, przybywa samochodów, toteż potrzeby drogowe także wzrastają – mówił wójt, wskazując na konieczność poprawy głównych dróg i budowy chodników, np. w Bielowicku, wzdłuż traktu przez Landek i Iłownicę, również Łazy i Wieszczęta w kierunku Ligoty i Międzyrzecza w kierunku Rudzicy.

Zwrócił uwagę, że gmina dołożyła niedawno ponad 3 mln zł na przebudowę powiatowej ul. Strumieńskiej, co stanowi równowartość dwuletniej kwoty wydawanej na utrzymanie dróg gminnych. – Cały czas dokładamy – mówił. Podkreślił, że w przypadku dróg powiatowych dochodzi do współpracy i do stopniowej poprawy. – Ale przez Świętoszówkę i Grodziec przechodzi droga wojewódzka, którą uważam za jedną z najgorszych w całym województwie śląskim. Urząd Marszałkowski nie przykłada zbytniej staranności do tej drogi, dlatego apelujemy, aby znaleźć pieniądze na jej szybką poprawę – mówił wójt.

Dobrą wiadomością podzielił się obecny na sesji przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Jan Borowski, informując, że z funduszy centralnych na likwidację skutków klęsk żywiołowych Powiat Bielski otrzymał 990 tys. zł. Kwota ta pozwoli w tym roku na naprawę części drogi przez Bielowicko, a całość ma kosztować 1,2 mln zł.

Źródło: UG Jasienica