Wraz z przyjściem wiosny miłośnicy wiatrówek wznowili  proceder strzelania do kotów, niestety przypadków znęcania się nad czworonogami jest coraz więcej. Jeśli spotkała Państwa podobna sytuacja, lub wicie kto w waszej okolicy strzela do zwierząt napiszcie do fundacji “Mam Kota na punkcie Psa”, wspólnie znajdźmy sprawców tego barbarzyńskiego procederu. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara 5 lat pozbawienia wolności oraz nawet do 100 tysięcy kary finansowej. Niestety statystyki wskazujące ilość spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem skazującym nie są zbyt optymistyczne, dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na ten proceder, gdyż każda informacja może być na wagę złota.