11 kwietnia w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej odbyło się otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. “Rozbudowa ulicy Jaworzańskiej w Bielsku-Białej” na odcinku od ulicy Zapora do granicy miasta – budowa chodnika”.

Sprawa była wielokrotnie podnoszona przez mieszkańców, zwłaszcza podczas zebrań sprawozdawczych Rady Osiedla Wapienica. Interpelację w sprawie budowy chodnika złożył już dwa lata temu bielski radny Konrad Łoś. W lutym 2018 r. zostało wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Jaworzańskiej z terminem jej wykonania do 30.09.2018 r. Zamawiający, czyli MZD, przewidział na ten cel 89 668, 19 zł. brutto. Najtańsza oferta jaka wpłynęła opiewa na kwotę 81 057, 00 zł.

Natomiast wykonanie dokumentacji dla rozbudowy innej z ulic w Wapienicy, o którą wnioskował radny Łoś, ul. Antycznej, zostanie zlecone w II połowie 2018 r.