Władze Bielska-Białej planują budowę rzeźby Baltazary Gąbki. Byłaby to już trzecia rzeźba związana z animacjami wywodzącymi się z miejscowego Studia Filmów Rysunkowych. W przyszłości planowane jest rozszerzenie szlaku o kolejne figury, które utworzą turystyczny „Szlak bielskich bajek”.

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej członkowie tego gremium: Agnieszka Gorgoń-Komor i Marcin Lisiński wnioskowali do władz miasta o utworzenie na terenie Bielska-Białej trasy turystycznej, „Szlakiem bielskich bajek”, jako kontynuacji tworzenia interaktywnego Centrum Bajki i Animacji przy Studiu Filmów Rysunkowym, o które interpelował we wrześniu 2016 r. klub radnych Platformy Obywatelskiej i radna Małgorzata Zarębska – Szlak mógłby składać się z kilku figur postaci z bajek z wykorzystaniem istniejących i cieszących się dużą popularnością postaci Bolka i Lolka oraz Reksia, rozmieszczonych w ciekawych punktach naszego miasta, które turyści odwiedzaliby kolejno wg przygotowanych mapek. W pobliżu tych punktów mogłyby się znajdować miejsca sprzedaży pamiątek związanych z tą tematyką. Byłaby to unikalna atrakcja miast wyróżniająca je pośród innych i zachęcająca do przyjazdu rodzin z dziećmi z całego kraju – argumentowała radna Gorgoń-Komor.

W pisemnej odpowiedzi na to wystąpienie, zastępca prezydenta miasta, Przemysław Kamiński, informuje, iż Wydział Promocji Miasta podjął kroki mające na celu postawienie trzeciej rzeźby związanej z jedną z bajek animowanych wyprodukowanych w Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Ratusz zaplanował, aby jako trzecie w centrum miasta stanęła rzeźba z serialem „Porwanie Baltazara Gąbki”. W ramach tych działań został sporządzony wstępny kosztorys inwestycji oraz został rozpoczęty proces mający na celu uzyskanie zgody właściciela praw autorskich do wizerunku postaci z bajki na postawienie w Bielsku-Białej rzeźby. Już w marcu br. wysłano listem poleconym prośbę o wyrażenie nieodpłatnej zgody na wykorzystanie postaci z serialu „Porwanie Baltazara Gąbki” do spadkobierczyni praw autorskich, która obecnie mieszka w Niemczech.

Jak dodaje Kamiński, w przyszłości planowane jest rozszerzenie szlaku o kolejne rzeźby. W momencie kiedy szlak objąłby co najmniej 4 rzeźby, zaplanowane jest opracowanie folderów i mapek mających uatrakcyjnić zwiedzanie miasta szlakiem rzeźb. – Reasumując, propozycja utworzenia trasy turystycznej szlakiem rzeźb nawiązujących do postaci z bajek, które powstały w bielskim Studiu Filmów Rysunkowych, wpisuje się w już realizowane zamierzenia Wydziału Promocji Miasta – zakończył wiceprezydent Bielska-Białej.