Dzisiaj Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. „Budowa obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S1 z drogą wojewódzką nr 942. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja wyceniana na ok. 49 mln zł powinna zostać wykonana do końca listopada 2019 r.

Zadanie obejmuje między innymi:

– budowę obwodnicy – drogi wojewódzkiej klasy technicznej G o długości 2,78 km;

– budowę skrzyżowania z ul. Bielską (DW 942) oraz z ul. Żywiecką;

– budowę dróg dla obsługi terenów, powstałych z podziału nieruchomości liniami rozgraniczającymi pas drogowy projektowanej obwodnicy;

– budowę obiektów inżynierskich;

– budowę zbiornika retencyjnego;

– budowę stanowiska do kontroli pojazdów;

– przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja deszczowa, sieci drenarskie, gazociąg średniego ciśnienia, gazociąg wysokiego ciśnienia, kanalizacja sanitarna, sieć elektroenergetyczna nN, SN, WN – 110 kV, oświetlenie uliczne, sieć telekomunikacyjna,

– wykonanie odwodnienia,

– budowę kanału technologicznego,

– wycinkę drzew i krzewów,

– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Otwarcie ofert na realizację obwodnicy Buczkowic nastąpi 23 maja br. Pełna treść ogłoszenia przetargowego znajduje się tutaj (kliknij).

Zdjęcie: Ministerstwo Infrastruktury