Już dziś kluby sportowe mogą składać wnioski o kompleksowe wsparcie. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce.

Program „Klub” to innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kwota dofinansowania wynosi:

  •  10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,
  •  15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wnioski do tegorocznej edycji programu „Klub” można składać do 8 maja 2018 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 29 czerwca br.

 Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (kliknij tutaj).