Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta zbiórka, w czasie której odczytano rozkaz o wprowadzeniu na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Bielsku-Białej. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński delegował insp. Krzysztofa Herzyka do pełnienia dalszej służby w Bielsku-Białej i powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku szefa bielskiego garnizonu.

„Uczciwa i rzetelna służba na rzecz drugiego człowieka – to buduje etos naszej instytucji” – tymi słowami zwrócił się insp. Krzysztof Herzyk do kadry kierowniczej bielskiego garnizonu. Jednocześnie wzajemny szacunek, uczciwość, zaangażowanie w służbie – ponad wyniki, profesjonalizm oraz ścisła współpraca pomiędzy komisariatami i wydziałami – to cechy przełożonych, policjantów i pracowników cywilnych, które nowy szef wymienia jako najistotniejsze dla prawidłowego funkcjonowania bielskiej jednostki.

Obecni na spotkaniu zastępcy: mł.insp. Krzysztof Gałuszka wraz z mł.insp. Grzegorzem Jakubcem, w imieniu kadry kierowniczej, pogratulowali nowemu komendantowi awansu i objęcia funkcji kierowniczej, życząc jednocześnie sukcesów, wytrwałości i powodzenia na nowym stanowisku.

Insp. Krzysztof Herzyk pełni służbę w Policji od 1994 roku. W 1998 roku został absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od początku swojej służby związany był z garnizonem bielskim. Służbę rozpoczynał w bielskiej komendzie wojewódzkiej na stanowiskach wykonawczych: wychowawcy w Policyjnej Izbie Dziecka, a następnie młodszego specjalisty wydziału kadr i szkolenia. W dniu 16.06.2003 r. awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji II w Bielsku-Białej, natomiast 1.08.2005 r. objął dowodzenie tym komisariatem. Po ponad 10 latach, w dniu 1.06.2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, a rok później, w dniu 01.09.2016 r. awansował na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju.

Źródło: Policja Bielsko-Biała