Gmina Wilamowice ogłosiła przetarg na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę tego przedsięwzięcia, sala powinna być gotowa do maja 2020 r.

Projektowana sala będzie miała następujące wymiary: 46,75m x 25,90m x 12,92m. Powierzchnia użytkowa wyniesie 1327,95m2, a kubatura 11 200,00m3. Projektowana sala będzie posiadała 2 kondygnacje. Na parterze (o pow. użytkowej 1033,95 m2) znajdą się: sala gimnastyczna, komunikacja, magazyn sprzętu sportowego, toalety, pokój instruktorów, węzły sanitarne, pomieszczenia gospodarcze, szatnie oraz klatka schodowa. Na piętrze (o pow. użytkowej 294,00 m2) poza klatką schodową i komunikacją znajdą się: sale tematyczna i rytmiki, magazyn sprzętu oraz węzły sanitarne.

Inwestycja będzie usytuowana w miejscu istniejącej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym – przewidziane do rozbiórki. Planowane roboty budowlane stanu surowego obejmują wykonanie m. in.: – robót ziemnych – wykopy pod fundamenty, – robót betoniarskich – wylewanie fundamentów, – robót murarskich – ścian, – robót ciesielskich – wykonania konstrukcji dachu, – robót dekarskich pokrycia połaci dachu wraz z obróbkami. Ponadto przewiduje się roboty wykończeniowe obejmujące elementy wykończenia wnętrza, roboty elewacyjne i instalacyjne, a także zagospodarowanie terenu na zewnątrz.

Zgodnie z zapisami przetargu, prace powinny zostać wykonane do o 31 maja 2020 r. Na 5 kwietnia br. zaplanowano otwarcie ofert w tym konkursie.