W dniu dzisiejszym na całym świecie obchodzony jest dzień bezdomnych zwierząt. Niestety wskaźniki bezdomności zwierząt są bezlitosne i jak wskazują statystyki z roku na rok jest coraz gorzej.

Prezentowane dane pochodzą od gmin, odpytywanych corocznie o ilość zwierząt, koszty i umowy. Dane z zarejestrowanych schronisk pochodzą z Powiatowych Inspektoratów Weterynarii. Źródłowe dane z każdej gminy i każdego schroniska publikowane są w Monitorze BOZ (www.boz.org.pl/monitor).

Podstawowe dane statystyczne
(aktualizacja: grudzień 2017) źródło; http://www.boz.org.pl
2013 2014 2015 2016
Ilość gmin, które udzieliły odpowiedzi
(procent wszystkich 2.479 gmin)
2.324
(94%)
2.316
(93%)
2.478
(100%)
2.453
(99%)
Ilość bezdomnych psów jakimi zajęły się gminy
(średnio na gminę)
88.000
(38)
86.000
(37)
90.000
(36)
91.000
(37)
Pieniądze jakie gminy wydały na całe ustawowe zadanie “zapewniania opieki oraz wyłapywania” bezdomnych zwierząt (złotych)
(w przeliczeniu na ilość bezdomnych psów, którymi się zajęły)
143 mln
(1.628)*
161 mln
(1.867)*
178 mln
(1.969)*
182 mln
(2.006)*
Liczba podmiotów, które odbierały bezdomne psy z gmin (w tym liczba schronisk nadzorowanych przez Inspekcję Wet.) 574
(173)
560
(183)
566
(195)
501
(203)
Liczba bezdomnych psów przyjętych do nadzorowanych schronisk 71.662 70.250 72.437 71.926
Liczba psów wydanych z nadzorowanych schronisk (zwróconych właścicielom, adoptowanych lub sprzedanych) 59.771 60.074 65.617 64.383
Liczba psów utraconych w nadzorowanych schroniskach, w tym:
uśmierconych
padłych
zbiegłych
10.569
4.073
5.902
564
9.495
3.808
5.219
468
8.311
3.360
4.456
495
7.552
3.112
4.044
396
Stan psów w nadzorowanych schroniskach
(początek i koniec roku)
34.685
35.960
36.188
36.746
36.716
35.105
35.000
34.746