Krajowe Biuro Wyborcze przypomina o tym, iż trwa nabór na urzędników wyborczych, którzy będą odpowiedzialni m.in. całą pracę przy wyborach w obwodowych komisjach wyborczych, oraz za prowadzenie szkoleń dla członków komisji wyborczych. Nadzór nad drukiem kart do głosowania, oraz nad zapewnieniem odpowiednich warunków pracy obwodowych komisji wyborczych.

Powołanie urzędników wyborczych w każdej gminie wynika z nowego Kodeksu wyborczego. Jak przewidują nowe przepisy w każdej gminie będą działać  urzędnicy wyborczy, powoływani przez szefa Krajowego Biura Wyborczego, którzy stworzą nową  grupę urzędników. Liczba nowych pracowników, którzy mają zostać powołani do 1 maja, wyniesie w sumie ok. 5,2 tys.

Wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy urzędnika wyborczego wynosić będzie 4473,55 zł brutto i będzie wypłacane proporcjonalnie do przepracowanego czasu pracy. Oznacza to np.,że jeśli będzie pracował on przez 5 dni w miesiącu, dostanie wynagrodzenie tylko za 5 dni. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Zmiany w Kodeksie wyborczym dotyczą również m.in. zmiany definicji znaku “X” i zasad ważności głosu. Zgodnie z nową definicją znak “X” to “co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Wprowadzone zostaną też dwa rodzaje obwodowych komisji wyborczych, a głosowanie w lokalach obwodowych komisji wyborczych będzie transmitowane. Głosowanie korespondencyjne ograniczono do osób niepełnosprawnych.