Nawierzchnia przejazdu kolejowo-drogowego przy ul. Międzyrzeckiej w Wapienicy (linia kolejowa nr 190 Bielsko-Biała – Cieszyn) została doraźnie naprawiona. Doraźnie, bowiem docelowo przejazd zostanie zlikwidowany, a jego miejsce zajmie przejście dla pieszych z tzw. labiryntem barier.

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami mieszkańców i podjętymi niezwłocznie interwencjami w Spółce PKP PLK S.A. oraz Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej doszło do wyczekiwanej, zwłaszcza przez kierowców naprawy nawierzchni przedmiotowego przejazdu – informuje na swoim Facebook’u radny Konrad Łoś. Dodaje, iż prace naprawcze, z uwagi na warunki atmosferyczne, odbywały się etapami – 16 lutego i 17 marca. Spółka zapewnia, iż stan obiektu będzie monitorowany, a w przypadku powstania uszkodzeń nawierzchni drogowej podjęte zostaną dalsze działania naprawcze. Jak przekazuje radny klubu PiS, przejazd ten, po zakończeniu zadania polegającego na rozbudowie ul. Międzyrzeckiej i oddaniu do użytkowania wiaduktu nad linią kolejową, zostanie zlikwidowany, co nastąpić ma pod koniec bieżącego roku. W jego miejsce zostanie wybudowane przejście dla pieszych kategorii “E” z tzw. labiryntem barier.

Zdjęcie: Facebook Konrada Łosia