Miasto Bielsko-Biała zamierza przebudować skrzyżowanie ulic Lompy/Cieszyńskiej na rondo. Inwestycja ta jest ściśle związana z planowaną budową parkingu wielopoziomowego, do którego właśnie z owego ronda poprowadzony będzie nowy łącznik.

W ramach zadania, wykonawca wyremontuje również nawierzchnie jezdni i chodników ul. Kopernika oraz fragmentu ul. Cieszyńskiej. MZD szacuje koszty tej inwestycji na ok. 3,9 mln zł. Wykonawca będzie miał 140 dni na wykonanie całości prac.

Źródło/grafika: www.inwestycje.blog.bielsko.pl

Zdjęcie: Google Street View