Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Bielsku-Białej, prowadząc kontrole z zakresu ochrony środowiska, po raz kolejny ujawnili spalanie w ognisku śmieci takich jak m. in. plastiki i przewody elektryczne. Podejrzana osoba o popełnienie wykroczenia nie przyjęła mandatu karnego. Strażnicy przekazali sprawę do Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej, który wyrokiem z marca br. uznał osobę winną dokonania zarzucanych jej czynów, wymierzając karę grzywny w wysokości 500 zł.

Przypominamy:  spalanie odpadów jest wykroczeniem (art.191 w zw. z art.155 Ustawy o Odpadach) i zagrożone jest karą aresztu lub grzywny   w wysokości do 5 tyś. złotych. Pamiętajmy, że spalając odpady narażamy się nie tylko na straty finansowe, ale i na utratę zdrowia.