Pomimo, że dziś mamy pierwszy dzień wiosny strażacy w dalszym ciągu każdego dnia prowadzą działania związane z pożarami sadzy w budynkach mieszkalnych. Tylko wczoraj straż pożarna była wzywana trzykrotnie do pożarów sadzy. Miało to miejsce w Starej Wsi, Rudzicy oraz w Kobiernicach.

We wszystkich przypadkach pożar ugaszono, a przewód kominowy wyczyszczono przy pomocy wycioru kominowego. W Rudzicy w wyniku pożaru komin został poważnie uszkodzony i nie nadawał się do użytku. Strażacy zalecili jego naprawę oraz odbiór przez uprawnionego kominiarza. W tym sezonie grzewczym bielska straż pożarna odnotowała już 130 pożarów sadz,a w całym województwie śląskim było ich już 1000.

Pożar sadzy w kominie może spowodować pęknięcie komina i przeniesienie się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą być przyczyną pożaru sąsiednich budynków i materiałów palnych znajdujących się w pobliżu.

Aby zapobiec tego typu zdarzeniom należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach:

– wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały), do których palenisko jest przystosowane (zgodnie z instrukcją użytkowania)

– oraz należy systematycznie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe (kominy).

Czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (czyszczenia kominów): Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

– od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

– od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

– od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy (nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego).

W w/w obiektach lub ich częściach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. Czynności te, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia – a przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych – warto zadbać o własne bezpieczeństwo.

Źródło: PSP Bielsko-Biała 

Zdjęcie: www.kppsp.dzierzoniow.pl