Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej informuje, że od 26 marca, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczęte zostaną roboty drogowe, związane z rozbudową drogi powiatowej 2633S Strumień – Jasienica na odcinku około 2,8 km, od skrzyżowania z ul. Klubową i Międzyrzecką w Rudzicy, w kierunku do Jasienicy. 

Zarząd prosi również o zwiększenie ostrożności i dostosowanie się do zmian w organizacji ruchu. Planowany termin zakończenia inwestycji sierpień 2018.