W Warszawie 15 marca 2018 r. Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy i Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej na konferencji prasowej przedstawili wstępną informację i ocenę funkcjonowania przepisów ograniczających handel w niedzielę. 

Z informacji przekazanych przez okręgowe inspektoraty pracy wynika, że 11 marca 2018 r., w pierwszą niedzielę objętą zakazem handlu, inspektorzy pracy sprawdzili ponad 7 tys. placówek handlowych. Większość z nich była zamknięta, natomiast w pozostałych ponad 2,5 tys. placówek, które były otwarte, przeprowadzili czynności kontrolne.

– Ustalenia inspektorów pracy wskazują, że w większości skontrolowanych placówek handlowych przestrzegano obowiązujących przepisów ustawy o ograniczeniu handlu oraz o wykonywaniu czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Sklepy wielkopowierzchniowe były zamknięte, w małych sklepach klientów z reguły obsługiwali właściciele tych placówek – osobiście lub przy pomocy członków rodziny – poinformował Wiesław Łyszczek.

Na telefony dyżurne w okręgowych inspektoratach pracy wpłynęło 341 zgłoszeń. Najwięcej do OIP Warszawa – 93 zgłoszenia. Sprawdzając przekazane zgłoszenia, inspektorzy potwierdzili dotychczas zasadność ok. jednej czwartej otrzymanych informacji.

Obecny na konferencji Stanisław Szwed z satysfakcją odnotował, że nie sprawdziły się czarne wizje związane z wprowadzeniem ograniczeń handlu w niedzielę. Ocenił, że dużą rolę w łagodnym wprowadzeniu nowych przepisów odegrały interpretacje opracowane przez ekspertów z resortu pracy i Państwowej Inspekcji Pracy, które zostały szeroko rozpowszechnione m.in. na stronach internetowych obydwu instytucji.

Dziękuję inspektorom pracy, którzy w niedzielę kontrolowali przestrzeganie zakazu handlu za dobrze wykonaną pracę i reakcję na zgłoszone i ujawnione przypadki łamania prawa – podkreślił Stanisław Szwed. Zgodnie z decyzją Wiesława Łyszczka w kolejne niedziele kontrole przestrzegania zakazu pracy w handlu w niedzielę będą kontynuowane. Czynne będą infolinie w okręgowych inspektoratach pracy, gdzie będzie można zgłaszać przypadki naruszeń prawa.

Źródło: www.pip.gov.pl