– Z ochotą to zawsze robiłam – mówi Anna Tomik o swoich 50 latach pracy i kierowania Kołem Gospodyń Wiejskich w Iłownicy. W czwartek 15 marca podczas dorocznego spotkania Gminnej Rady Kobiet uroczyście uhonorowano jubilatkę. 

Anna Tomik podziękowania i gratulacje z okazji jubileuszu 50-lecia kierowania KGW w imieniu nieobecnego wójta Janusza Pierzyny otrzymała od jego małżonki Magdaleny oraz zastępcy Krzysztofa Wieczerzaka. Na pamiątkowej tabliczce można przeczytać m.in. „Wyrażamy swój podziw, że przy licznych obowiązkach życia codziennego znajduje Pani czas na tak zaangażowaną pracę Koła Gospodyń Wiejskich. Od pięciu dekad pielęgnuje Pani polską kulturę, wywiera silny wpływ na rozwój swojego najbliższego otoczenia poprzez kultywowanie tradycyjnej sztuki kulinarnej, rękodzieła ludowego oraz współtworząc wiele społecznych inicjatyw. Dziękujemy za aktywną działalność i wytrwałą pracę w kształtowaniu tożsamości kulturowej mieszkańców naszej Gminy.”

Jubilatka otrzymała też gratulacje i kwiaty od całej Gminnej Rady Kobiet, to bowiem przy okazji spotkania tego gremium doceniono 50-letni wkład Anny Tomik w rozwój sołectwa Iłownica i całej gminy Jasienica. Panie zebrały się w sali Domu Kultury w Bierach na dorocznym podsumowaniu działalności organizacji kobiecych na rzecz lokalnej społeczności. Sprawozdanie za ub.rok przedstawiła Zofia Polok, wskazując na liczne spotkania, a także udział w imprezach i wydarzeniach czy to mieszkańców sołectw, czy całej gminy. Wśród ważniejszych wydarzeń, w jakich uczestniczyły kobiece organizacje, przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, warto wymienić warsztaty kulinarne, powiatowy konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, Lato w Jasienicy, regionalny konkurs wieńców dożynkowych, czy Josiynicką Wiliję.

Panie podziękowały wójtowi Januszowi Pierzynie i przewodniczącemu Rady Gminy Janowi Bateltowi za pomoc okazywaną stowarzyszeniom zrzeszającym kobiety z gmina Jasienica. Rozmawiały również o planach działalności w tym roku, przede wszystkim o udziale w gminnych i regionalnych wydarzeniach. Ten rok o tyle jest wyjątkowy, że przypada w nim 40. rocznica powstania w gminie Jasienica Rady Kobiet.

Za całoroczną pracę paniom z gminnych stowarzyszeń w imieniu nieobecnego wójta podziękowali jego małżonka Magdalena Pierzyna i jego zastępca Krzysztof Wieczerzak. – Mąż w pełni sobie zdaje sprawę, że bez tej waszej siły kobiet wiele by w gminie nie nawojował – mówiła Magdalena Pierzyna, co uczestniczki nagrodziły brawami. Dla pań zaśpiewali i zatańczyli członkowie Zespołu Regionalnego „Bierowianie”, którym przygrywała kapela Dudoski.

Źródło: UG Jasienica