W tym roku cała droga powiatowa z Jasienicy do Rudzicy, aż po skrzyżowanie z drogą z Międzyrzecza, zyska bezpieczny chodnik. Prace wkrótce się rozpoczną. – Przebudowa tej ruchliwej drogi, łączącej nie tyle nawet nasze sołectwa, co miejscowości powiatu bielskiego z cieszyńskim, była od dawna przez nas oczekiwana. Modernizacja bowiem, zawierająca budowę chodników i ronda, znacznie poprawi bezpieczeństwo przede wszystkim naszych mieszkańców, pieszych i kierowców, włączających się do ruchu z podporządkowanych dróg. Dlatego udzielamy finansowego wsparcia dla tej inwestycji – wyjaśnia wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna.

Chodzi o odcinek drogi Jasienica-Strumień o długości blisko 3 km z Jasienicy do skrzyżowania z drogą na Międzyrzecze. W Rudzicy powstanie duże rondo, które nie dość, że znacznie ułatwi włączenie się do ruchu z ulic podporządkowanych. Prace modernizacyjne rozpoczną się w najbliższych dniach, obejmą przebudowę całego odcinka drogi, jej poszerzenie i położenie nowej, równej i trwałej nawierzchni. Co najważniejsze, na całym tym odcinku droga będzie miała bezpieczny i szeroki chodnik. Jak do tej pory ciąg dla pieszych prowadzi od centrum Jasienicy do granic sołectwa. Na dalszych odcinkach tej drogi takich miejsc jest zaledwie kilka.

Przebudowa drogi pochłonie 9,37 mln zł. Na inwestycję bielskie Starostwo Powiatowe pozyskało z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 3 mln zł, niewiele mniej, 2,85 mln zł, dołoży ze swojego budżetu gmina Jasienica, resztę kosztów pokryje ze swej kasy samo Starostwo. Zgodnie z planem inwestycja powinna zostac sfinalizowana do połowy sierpnia.

Źródło: UG Jasienica