Katarzyna Krywult – nauczycielka języka polskiego i informatyki ze Szkoły Podstawowej w Bestwinie, została Laureatką ogólnopolskiego konkursu „Nauczyciel–Innowator” i reprezentowała województwo śląskie podczas uroczystej gali w dniu 7 marca 2018 r. Uroczystość odbywała się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie minister Anna Zalewska wręczyła laureatom nagrody.

Celem konkursu było opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz pomocy dydaktycznych, które otrzymały szkoły w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. W grudniu wszystkie szkoły z terenu gminy Bestwina otrzymały wyposażenie, na które składają się dwie multimedialne tablice z ultraogniskowym rzutnikiem oraz głośnikami.

Laureatka konkursu jest pasjonatem nowoczesnych technologii, które z powodzeniem wykorzystuje w swojej pracy. Wraz z uczniami realizowała liczne projekty, za które otrzymywała nagrody. W roku 2014 w gmachu Parlamentu Europejskiego odebrała Europejską Nagrodę za Najlepsze Treści dla Dzieci, prezentując witrynę „Instrukcja obsługi języka polskiego”. Katarzyna Krywult jest autorem dwóch innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Śląskiego Kuratora Oświaty „Cisza na planie! – medialne nauczanie” oraz „Koło logicznego myślenia”. Od 2014 roku jest szkolnym koordynatorem projektu „Mistrzowie Kodowania”, uczestnicy zajęć co roku z powodzeniem biorą udział w ogólnoświatowej Godzinie Kodowania. Uczniowie, z którymi pracuje odnoszą również sukcesy w konkursach przedmiotowych, m. in. w ubiegłym roku szkolnym i w bieżącym podopieczna laureatki została Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego.

Tekst/zdjęcie: Agata Rak – dyrektor ZSP Bestwina