Jeden z mieszkańców Szczyrku zamieścił na swoim facebook’owym profilu informację, iż w kontenerze na odpady przy byłym Domu Kultury znajdują się dyplomy, które otrzymały w ostatnich latach lokalne zespoły muzyczne i taneczne. Zdecydowanie na tę informację zareagował miejscowy burmistrz, który w oficjalnym komunikacie informuje mieszkańców, że będzie dążył do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia, a sprawa została zgłoszona na policję.

Wpis mieszkańca Szczyrku, wraz ze zdjęciami dyplomów znalezionymi w śmietniku, wzbudził spore poruszenie w lokalnej społeczności w której rodzima kultura jest mocno zakorzeniona. W komentarzach na portalu społecznościowym wyraźnie wyczuwalna jest bulwersacja i rozżalenie. Dlatego też zdecydowanie na te doniesienia zareagował burmistrz miasta, Antoni Byrdy. W oświadczeniu skierowanym do mieszkańców Szczyrku informuje, iż wdrożył stosowne procedury, które mają umożliwić wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. – Z upoważnienia Burmistrza, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, ze względu na niejasne i niejednoznaczne okoliczności zdarzenia, dokonała zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję, celem wyjaśnienia wszystkich związanych z tym okoliczności. Mieszkańcy Szczyrku, po zakończeniu sprawy, zostaną poinformowani o jej wynikach – czytamy w komunikacie burmistrza.

W internetowej dyskusji na temat porzuconych dyplomów głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej, Borys Matlak. – Jako członek Zespołu Ondraszek, jestem również zszokowany tym zdarzeniem, ale też byłbym ostrożny na tym etapie z oceną kogokolwiek. Powiem tylko tyle, sprawę prowadzi policja oraz specjalnie z ramienia Urzędu powołana Komisja. Zadaniem tych jednostek jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy, do tego czasu hipotez zapewne będzie wiele. O rezultatach Burmistrz zobowiązał się niezwłocznie poinformować publicznie – napisał na Facebook’u przewodniczący Rady.

Dodajmy, iż dyplomy zostały znalezione przez mieszkańcy w kontenerze przy byłym Domu Kultury „Sokolnia” przy ulicy Myśliwskiej. Niedawno miasto wydzierżawiło ten obiekt prywatnemu podmiotowi. Obecną siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji jest obiekt po były kinie „Beskid”.