Dzisiaj w siedzibie Okręgu Podbeskidzie Partii Razem odbyła się konferencja prasowa w sprawie złożenia petycji o powołanie w Bielsku-Białej Miejskiej Rady Kobiet. Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo – oceniają członkowie Razem. 

W imieniu Razem Podbeskidzie głos zabrała Agnieszka Lamek-Kochanowska, która przedstawiła ideę i cele Rady Kobiet. – Polsce wciąż daleko do państw realizujących postulaty równouprawnienia kobiet. W światowym rankingu równości płci (The Global Gender Gap Report) Polska zajmuje 39. miejsce. Ten wynik pokazuje, że zmiany społeczne zatrzymały się u nas w pół drogi – mówiła członkini Partii Razem. Jak informowała, brak równouprawnienia w Polsce znajduje drastyczne odzwierciedlenie w życiu publicznym. W 2015 roku na listach do Sejmu było 42 proc. kobiet, ale zdobyły jedynie 27 proc. mandatów. Podobnie jest w samorządach – na 107 stanowisk prezydentów polskich miast tylko 12 zajmują kobiety.

W Radzie Miejskiej Bielska-Białej na 24 radnych jest tylko 9 kobiet, to zaledwie 37,5 procenta mandatów. – Bielszczanki są bardzo dobrze wykształcone i stanowią więcej niż połowę populacji miasta (według danych statystycznych GUS za rok 2016 bielszczanek jest 90853, mężczyzn 81177), ale ich reprezentacja w organach decyzyjnych bielskiego samorządu wypada bardzo słabo. My, mieszkanki i mieszkańcy Bielska-Białej, powinniśmy to zmienić – sugeruje Lamek-Kochanowska.

Wg bielskich działaczy Razem, powołanie Rady Kobiet zaradzi brakowi reprezentacji kobiet w bielsko-bialskim samorządzie oraz pozwoli na uzupełnienie miejskich uchwał i stosowanych w mieście rozwiązań o kobiecy punkt widzenia. Dla przykładu podają, iż przydałyby się przewijaki dla dzieci w miejskich publicznych toaletach czy kącik dla maluchów w Urzędzie Miejskim. Miejskie Rady Kobiet – jako organy opiniodawczo-doradcze – zostały już powołane miedzy innymi we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Słupsku, w Wadowicach.