Wczoraj funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Bielsku-Białej obywateli Ukrainy, którzy za naruszenie przepisów będą musieli opuścić nasz kraj.

Do zatrzymania cudzoziemców doszło w wyniku przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności pobytu. Podczas kontroli dokonanych w Katowicach, Bielsku – Białej i Opolu zatrzymani zostali czterej Ukraińcy, którzy przeterminowali swój pobyt na terytorium państw Schengen. Dwaj z nich posiadali paszporty biometryczne i podróżowali po naszym kraju w ramach ruchu bezwizowego, dwaj kolejni przebywali w Polsce na podstawie czeskich wiz. Jak się okazało mężczyźni ci nie opuścili terytorium RP po wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu.