Istnieje szansa na modernizację nawierzchni drogi wojewódzkiej prowadzącej na Biały Krzyż. Władze Szczyrku liczyły, że droga zarządzana przez marszałka woj. śląskiego zostanie wyremontowana na odcinku 8 km, ale wiele wskazuje na to, iż były to pobożne życzenia.

Kręta i mocno wyeksploatowana ul. Wiślańska w Szczyrku jest niezwykle ruchliwa, szczególnie w sezonie zimowym. O problemach komunikacyjnych tego miasta zostało napisane już wszystko i z pewnością nie zmieni tego lepsza nawierzchnia drogi na Biały Krzyż. Niemniej poprawa estetyki, bezpieczeństwa i komfortu jazdy byłaby wskazana. Dlatego miejscowe władze podjęły rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, które maja zmierzać do modernizacji tej drogi. – Burmistrz odbył spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich jak i z marszałkiem odnośnie odnowienia nawierzchni drogi wojewódzkiej od Białego Krzyża. Pierwotnie miało to być 8 km do ulicy Olimpijskiej, ale marszałek obawia się, że aż tyle pieniędzy nie będzie. Obiecał jednak, że coś będzie robione. W maju ma zapaść ostateczna decyzja co do tego remontu – informował podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Szczyrku wiceburmistrz Wojciech Kufel.

Zdjęcie: Google Maps