W tegorocznym kalendarzu wydarzeń kulturalnych w gminie Wilamowice roi się od ciekawych imprez. Poza stałymi punktami programu jak Wilamowskie Śmiergusty czy Gminny Rajd Rowerowy, kontynuowane będą obchody 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom. Istnieje duża szansa, że przez gminne szosy i w tym roku pomknie peleton kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Nie brakuje też inwestycji w infrastrukturę związaną z kulturą. Sztandarową inwestycją w tej dziedzinie będzie rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury, która ruszy jeszcze w tym miesiącu.

Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Wilamowic dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Aleksander Nowak, przestawił kalendarz wydarzeń kulturalnych na bieżący rok. I tak 15 kwietnia będzie celebrowane 70-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wsi. W maju rozpocznie się projekt polsko-czeskiej współpracy i będzie to związane z wyjazdem orkiestry i mażoretek do Dolnego Beneszowa. 1 i 2 czerwca odbędą się imprezy związane z jubileuszem 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach. W tym samym terminie, w dniach 1-3 czerwca, odbędą się Wilamowskie Śmiergusty, które w tegorocznym wydaniu zostaną zaprezentowane jako przykład współpracy polsko-czeskiej. W czerwcu, w terminie jeszcze nieuzgodnionym, odbędzie się Gminny Rajd Rowerowy pod patronatem burmistrza, Mariana Treli. – Przenosimy to z września na czerwiec, licząc że tym razem dopisze nam pogoda. Jaka była ostatnio aura, to chyba każdy pamięta, a ten kto jechał to wie to jeszcze lepiej – uzasadniał dyrektor MGOK. 7 lipca natomiast szykuje się tradycyjne biesiadowanie w Hecznarowicach. W lipcu odbędzie się także święto klubu LKS Pasjonat w Dankowicach. W sierpniu prawdopodobnie przez gminę po raz kolejny przejedzie peleton kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po zeszłorocznym sukcesie organizacyjnym, w tym roku są prowadzone rozmowy aby na terenie gminy odbyła się lotna premia.

Bieżący rok stoi także pod znakiem 200-lecia nadania praw miejskich Wilamowicom. W związku z tym w sierpniu na rynku pojawi się wystawa poświęcona temu jubileuszowi. Współorganizatorem wydarzenia będzie Stowarzyszenie Wilamowianie. W ramach tego projektu we wrześniu zaprezentowany zostanie spektakl poświęcony Wilamowicom. – Premiera spektaklu już się odbyła, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie wszyscy mogli go zobaczyć. Spektakl był prezentowany w Warszawie, a warto byłoby aby mieli go okazję zobaczyć mieszkańcy Wilamowic i młodzież ze szkół naszej gminy – wyjaśniał Aleksander Nowak. We wrześniu zaplanowano też spotkanie chórów miast partnerskich. Wcześniej chóry spotykały się m. in. na Węgrzech i na Słowacji. 2 września odbędą się Dożynki Gminne w Wilamowicach. W minionym roku gospodarzem tej imprezy była Stara Wieś.

W październiku zaplanowano 20-lecie zespołu regionalnego Pisarzowianki, a 17 listopada 50-lecie KGW w Wilamowicach. W listopadzie dojdzie do podsumowania obchodów 200-lecia miasta Wilamowice, które będzie połączone ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Będzie to również okazja do zaprezentowania monografii miasta Wilamowice w latach 1818-2018. – Ta monografia jest aktualnie pisana i w marcu powinny być już znany wstępny efekt prac naukowców pod kierownictwem prof. Krzyżanowskiego – mówił dyrektor MGOK. W grudniu gmina zamierza wprowadzić na terenie gminy jarmarki bożonarodzeniowe, które wstępnie planuje się zorganizować w Pisarzowicach i Wilamowicach.

Działania gminy na kanwie szeroko rozumianej kultury to nie tylko „projekty miękkie”, ale także inwestycje. Największym z tegorocznych przedsięwzięć w tym zakresie na terenie gminy jest przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach. – Przetarg został ogłoszony i rozstrzygnięty. W marcu ekipy budowlane ruszą do pracy. Ponadto złożyliśmy wniosek do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Na całą Polskę do rozdysponowania jest zaledwie 5 mln zł. Być może jednak uda się zdobyć jakieś środki. Wartość dofinansowania o jaką się stara gmina to 480 tys. zł. Do Lokalnej Grupy Działania złożyliśmy też wniosek o doposażenie tego obiektu – informował urzędnik. Ponadto gmina będzie starała się o doposażenie w stroje regionalne lokalnych zespołów. – Przez lata wiele strojów się zużyło, niektórzy wyrośli, niektórzy przyszli nowi. Chcemy aby te grupy czuły wyraźne wsparcie z naszej strony – argumentował Aleksander Nowak.