Jeden z bielskich radnych zaproponował, by miasto przystąpiło do próby uruchomienia stoku narciarskiego Sahara na zboczach Szyndzielni. Prezydent Bielska-Białej nie ma jednak wątpliwości, że jest to niemożliwe, bowiem „znaleziono tam jakieś roślinki”, które były argumentem do zakwestionowania planu zagospodarowania niegdyś popularnej trasy narciarskiej. 

– Grupa mieszkańców Bielska Białej zwróciła się do mnie z prośbą o ponowne uruchomienie stoku narciarskiego Sahara usytuowanego na zboczu Szyndzielni – mówił podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej Dariusz Michasiów. – Przez długi czas ten stok cieszył się wśród mieszkańców naszej aglomeracji ogromną popularnością. W ostatnich latach jednak, jak wszyscy dobrze o tym wiemy, to miejsce jest opustoszałe, wyciąg popadł w ruinę i został zdemontowany. Odbudowa tej trasy narciarskiej na odcinku 500 m przyczyniłaby się do zwiększenia zimowego ruchu turystycznego, a co za tym idzie do promocji naszego miasta – argumentował radny klubu Platformy Obywatelskiej.

– Sahara była przewidziana jako element projektu tras narciarskich razem z Dębowcem. Niestety Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zakwestionowała tę inwestycję – przypomniał prezydent miasta, Jacek Krywult. – Znaleziono tam jakieś roślinki, które są pod ochroną i zakwestionowano nasz projekt. Dlatego musieliśmy się szybko z tego wypisać, tak żeby nie stracić pieniędzy pochodzących z unijnej dotacji. Ostatecznie projekt udało się zmienić i zrobiliśmy dodatkowo basen w Cygańskim Lesie. Mimo, że tyle lat tam się jeździło, to my na pewno nie dostaniemy zgody, żeby tam coś zrobić – nie miał wątpliwości prezydent Bielska-Białej.

Przypomnijmy, że przed laty powstała koncepcja ponownego zagospodarowania stoku Szyndzielni, która obejmowała: oświetloną i naśnieżaną trasę narciarską Sahara o długości 1020 m i dużym stopniu trudności, oświetloną i naśnieżaną trasę narciarską Kołowrót o długości 1670 m i średnim stopniu trudności, kolej krzesełkową o długości 1000 m obsługującą trasę narciarską Sahara i Kołowrót, trasę odjazdową z dolnej stacji kolejki krzesełkowej do dolnej stacji kolejki gondolowej oraz elementy rekreacji zimowej na polanie Gacioki. W ramach te koncepcji powstał projekt “Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna na Dębowcu i Szyndzielni w Bielsku-Białej”. Miasto było bliskie realizacji tego zadania, ale w 2010 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wydała postanowienie, w którym odmówiono zgody na wylesienia terenu pod trasę Kołowrót. To oznaczało brak możliwości odtworzenia trasy Sahara. Projekt okrojono i w jego ramach powstała trasa narciarska na Dębowcu oraz dokonano gruntownej modernizacji kąpieliska w Cygańskim Lesie.

Zdjęcie: www.pttk.pawlowice.pl