Czechowicki radny, Karol Bielas, otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989”. W czasie stanu wojennego organizował pomoc dla uwięzionych działaczy opozycji, dostarczając paczki do więzienia. 

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej Czechowic-Dziedzic, Zygmunt Mizera w imieniu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył radnemu Karolowi Bielasowi (na zdjęciu w środku) odznakę „Za Zasługi dla Niepodległości 1956-1989”. Poinformował, że  Karol Bielas w 1980 r. został skarbnikiem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FSE „Kontakt”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał swojej działalności i poświęcił wiele czasu prywatnego na działalność w opozycji demokratycznej, ryzykując zatrzymanie i aresztowanie. W czasie stanu wojennego organizował pomoc dla uwięzionych działaczy opozycji, dostarczając paczki do więzienia. Z akt zgromadzonych w IPN wynika, że Karol Bielas był wielokrotnie wzywany na Milicję Obywatelską i przesłuchiwany przez służbę bezpieczeństwa. Za swoją działalność opozycyjną, w zakładzie pracy był omijany podczas awansów i podwyżek.

W związku z pozostaniem jego syna w RFN, przez kilka lat Karol Bielas i jego żona mieli zakaz wyjazdu z kraju, przez co nie mogli zobaczyć swojego syna. Szef Urząd ds. Kombatantów, po wnikliwej analizie teczki Służb Bezpieczeństwa dotyczącej Karola Bielasa, postanowił nadać radnemu status działacza opozycji demokratycznej wraz z przysługującymi z tego tytułu uprawnieniami.

W czasie styczniowej sesji przewodniczący Rady Miejskiej, Damian Żelazny,  wręczył kwiaty i złożył gratulacje odznaczonemu. Karol Bielas podziękował za gratulacje. Stwierdził, że dla niego najważniejsze jest potwierdzenie przez IPN, że nigdy na nikogo nie donosił i nie współpracował ze służbą bezpieczeństwa PRL.