Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 3 naruszających przepisy cudzoziemców. Jedna z interwencji miała miejsce w Buczkowicach.

Do zatrzymania obcokrajowców doszło w poniedziałek (19.02) w wyniku przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców w Buczkowicach, Rudzie Śląskiej i Częstochowie. Pierwszy z zatrzymanych cudzoziemców, obywatel Armenii, okazał się być osobą, której dane widniały w wykazie osób niepożądanych na terytorium RP. Kolejny, obywatel Gruzji, przeterminował pobyt na terytorium państw Schengen. Ostatnim zatrzymanym cudzoziemcem był obywatel Ukrainy, który wykorzystywał posiadany dokument pobytowy (wiza z prawem do pracy) niezgodnie z jego przeznaczeniem.

W stosunku do cudzoziemców wszczęto postępowania administracyjne, które we wszystkich przypadkach zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu.

Źródło: Straż Graniczna