W gminie Bestwina niebawem ruszy przebudowa trzech dróg: ulic Borowej i Podlesie w Janowicach oraz Podpolec w Bestwince. Samorząd przeznaczy na ten cel ponad 950 tys. zł. Inwestycja powinna zostać ukończona do końca maja br. 

W ramach zadania przebudowie zostaną poddane trzy drogi. Na ulicy Borowej w Janowicach przewidziano następujące prace: sfrezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczenie rowów i utwardzenie poboczy frezem asfaltowym. Drugą część zadania stanowi przebudowa ulicy Podlesie w Janowicach. Zakres prac w tym przypadku obejmie m. in.: frezowanie nawierzchni bitumicznej, roboty ziemne, podbudowa z kruszywa, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczenie rowów, wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami i utwardzenie poboczy frezem asfaltowym. Trzecia droga przewidziana do remontu, to ulica Podpolec w Bestwince. Tam ekipy drogowe zajmą się: frezowaniem nawierzchni bitumicznej, robotami ziemnymi, wykonaniem podbudowy z kruszywa i położeniem nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, oczyszczeniem rowów, montażem barier ochronnych i utwardzeniem poboczy frezem asfaltowym. W ogłoszeniu przetargowym gmina informuje, iż oczekuje wykonania zadania do końca maja br.

Do realizacji tego przedsięwzięcia zgłosiło się kilka podmiotów. Przetarg podzielono na trzy części – każda ulica była traktowana jako osobne postępowanie. Najniższe kwoty realizacji zadania w każdym z trzech jego elementów zaproponowała firma Radex z Bielska-Białej, która zrealizuje przebudowę ulicy Borowej za 258 tys. zł, ulicy Podlesie za 467 tys. i ulicy Podpolec za 229 tys. zł. Wszystkie te kwoty są niższe od sum zarezerwowanych przez gminę na ten cel.