Rada Osiedla Lipnik wskazuje na błędy jakie pojawiły się w sprawozdaniu prezydenta Bielska-Białej z działalności w drugim półroczu 2017 r. Lipniczanie przekonują radnych miejskich do odrzucenia sprawozdania, bowiem w ich opinii nieprawdziwe są argumenty prezydenta dotyczące niezrealizowania inwestycji „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce odpoczynku i zabawy” w ramach budżetu obywatelskiego.

– W związku z informacją, iż „Sprawozdanie Nr ON.II.0057.4.2017.BJ Prezydenta Miasta Bielsko-Biała z dnia 30 stycznia 2018r. z działalności Prezydenta Miasta w IV kwartale 2017 roku według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku” będzie przedmiotem opiniowania przez Komisje Rady Miejskiej oraz zostanie przedstawione do akceptacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej, informujemy, że sprawozdanie to zawiera błędne treści i wnioskujemy o odrzucenie lub propozycję korekty tych zapisów – informują w swoim piśmie radni osiedla Lipnik, którzy wystosowali pismo do wszystkich członków Rady Miejskiej.

Jak twierdzą radni osiedla, w sprawozdaniu zostały podane błędne informacje przy zadaniu „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce odpoczynku i zabawy” w „opisie przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego” gdzie jako powód braku możliwości realizacji podano brak prawa dysponowania gruntem i niewystarczające środki. Autorzy pisma zaprzeczają, przedstawiając radnym miejskim pisma, które mają maja obalić argumenty prezydenta miasta.

– Jednocześnie pragniemy nadmienić, że również błędny jest stosowany przez urzędników miejskich zarzut o braku możliwości realizacji zadania z powodu czasu realizacji przekraczającego cykl jednoroczny. Otóż uchwała Rady Miejskiej w sprawie Budżetu Obywatelskiego dopuszcza realizację projektów w cyklu dłuższym w przypadku zadań inwestycyjnych, a właśnie tak został zakwalifikowany ten projekt. Ufamy, iż radni będący już teraz w posiadaniu wiedzy o nieprawidłowościach, nie dopuszczą się poświadczenia nieprawdy w tym dokumencie, w konsekwencji głosowania przy procedurach komisji i sesji – czytamy w piśmie lipniczan.

Przypomnijmy, iż mieszkańcy Lipnika głośno domagają się realizacji odbudowy amfiteatru, czyli inwestycji, która miała zostać zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego. Ratusz ma jednak spore wątpliwości, bowiem okazuje się, że inwestycja znacznie przekracza zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Co więcej prezydent Bielska-Białej nie owija w bawełnę i stwierdza, że mieszkańcy głosujący na ten projekt zostali oszukani, bowiem realizacja tego zadania nakładem pół miliona złotych nie jest możliwa. Więcej na ten temat można przeczytać klikając tutaj.