Znane są już wyniki publicznego losowania uczestników projektu p.n. „Słoneczna Gmina Jasienica – etap II”. Pod koniec marca gmina Jasienica złoży kompletny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020.

W ramach projektu planuje się (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski wniosków), instalacje 180 systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła dla budynków jednorodzinnych 20.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu: