Komisariat w Jasienicy przedstawił plan działań priorytetowych na terenie gminy. Funkcjonariusze z tej jednostki będą zmagać się m.in. ze zjawiskiem żebractwa na jednej z jasienickich stacji paliw.

W komunikacie podanym przez komendanta komisariatu w Jasienicy czytamy, iż w sołectwie Jasienica jego podopieczni będą zwalczać żebractwo na stacji paliw Shell w godzinach 7-18. Policjanci będą też mieć na oku zakłócanie ciszy nocnej, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz dewastację mienia do jakiej ma dochodzić w okolicach Skateparku i wiaty przy ulicy Modrzewiowej.

Natomiast w sołectwach: Rudzica, Roztropice, Landek, Wieszczęta i Iłownica stróże prawa dostrzegają konieczność interwencji w sprawie gromadzenia się osób w rejonie „Starego Zamku” na ul. św. Jana Chrzciciela i w pobliżu przystanku autobusowego w centrum na ulicy Szkolnej. W tych miejscach obserwuje się spożywanie alkoholu, zakłócanie ciszy nocnej, utrudnianie korzystania z urządzeń użytku publicznego. Policjanci zajmą się także gromadzeniem się młodzieży szkolnej w rejonie pustostanu przy ulicy Dębowej, w pobliżu Kółka Rolniczego. Jak czytamy w piśmie komendanta, istnieje tam zagrożenie demoralizacji.

Natomiast w Mazańcowicach, jak również w Międzyrzeczu Dolnym i Międzyrzeczu Górnym, podstawowym problemem jaki budzi społeczny niepokój jest zaśmiecanie, spożywanie alkoholu, dewastacja mienia oraz gromadzenie się młodzieży przy boiskach szkolnych w tychże miescowościach.

W Bierach, Bielowicku, Grodźcu, Łazach i Świętoszówce priorytetem mundurowych będzie likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci zlokalizowanych przede wszystkim w Grodźcu. Najbardziej newralgiczne miejsca pod tym kątem jakie wskazuje komendant, to teren pod wiaduktem drogi ekspresowej S52 na przedłużeniu ulicy Winnica i pobliski rejon przy drodze na Bielowicko.