Urząd Gminy w Wilamowicach ogłosił przetarg na zadanie „Rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pod nazwą: „Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Pisarzowicach – poprawa warunków spotkań młodzieży i mieszkańców”.

To pierwszy z trzech etapów przedsięwzięcia wycenianego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2,57 mln zł. W bieżącym roku na zaplanowane w bieżącym roku roku prace zarezerwowano 600 tys. zł. W kolejnych dwóch latach te kwoty wyniosą 155 mln zł w 2019 r. i 350 tys. zł w 2020 r.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: dobudowę pomieszczeń – tzw. segmentu A, rozbudowę segmentu C, montaż stolarki okiennej i drzwiowej w segmentach A i C, prace budowlane dotyczące segmentu B, – wykonanie pokrycia dachowego na całym budynku.