Wkrótce ruszą prace związane z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych posesjach we wszystkich sołectwach gminy Jasienica. Projekt „Słoneczna Gmina Jasienica” etap pierwszy otrzymał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego na blisko 3 mln zł. To kwota, która pozwoli na sfinansowanie 79 proc. kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych w gminie Jasienica.

Przedsięwzięcie to dotyczy m.in. 116 prywatnych budynków mieszkańców gminy, na których będą – w zależności od potrzeb i możliwości – zainstalowane urządzenia o mocy 3 lub 5 kW. Oprócz prywatnych domów, instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane również na 13 budynkach użyteczności publicznej. – Panele pozwolą znacznie ograniczyć zużycie energii elektrycznej i wykorzystanie konwencjonalnego ogrzewania. Przy tak wysokim dofinansowaniu do niemałych kosztów inwestycji nasz wkład pieniężny w montaż paneli zwróci się w ciągu ok. siedmiu lat – wyjaśnia wójt Janusz Pierzyna. W sumie na gminnych budynkach zostanie zamontowanych 608 paneli o łącznej mocy ponad 182 kW, zaś na budynkach prywatnych – blisko 1,4 tys. paneli o ponad 418 kW mocy.

Tymczasem trwają przygotowania do uruchomienia drugiego etapu projektu „Słoneczna Gmina Jasienica”, w którym mieszkańcy również mogą starać się o dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych. Termin zgłoszeń upłynął 31 stycznia, a dzisiaj odbędzie się publiczne losowanie.

Lista instalacji na obiektach użyteczności publicznej oraz instalacji na budynkach prywatnych dostępna jest tutaj.

Źródło: UG Jasienica