10 grudnia wprowadzono rozkład jazdy, z którego zniknął pociąg PKP Intercity relacji Bielsko-Biała – Gdynia, oferujący wagony sypialne. Obecnie pociąg ten rozpoczyna jazdę w Katowicach. Zatem pasażerowie, którzy chcą skorzystać z tego połączenia, muszą najpierw dotrzeć do stacji Katowice. Jeśli chcą pojechać ze stolicy Podbeskidzia, mają do dyspozycji pociągi Pendolino, w których opłaty za przejazd są bardzo wysokie.

W związku z powyższym sprawą likwidacji połączeń kolejowych zainteresowała się posłanka Małgorzata Pępek. W styczniu złożyła w tej sprawie interpelację, w której pytała ministra infrastruktury i budownictwa z jakich powodów zmieniono trasę kursu pociągu Pogoria. Parlamentarzystka z naszego regionu próbowała też uzyskać informację, czy jest możliwość uwzględnienia pociągu Pogoria w odjazdach z Bielska-Białej w trakcie kolejnej zmiany rozkładu jazdy.

Przesłanką do skrócenia relacji pociągu Bielsko-Biała Główna – Gdynia Główna do stacji Katowice była analiza potoków pasażerskich zarówno w ramach oferty wagonów sypialnych, jak i wagonów z miejscami do siedzenia. Średnia zajętość w pociągu na odcinku Bielsko-Biała Główna – Katowice – Bielsko-Biała Główna z wyłączeniem sezonu letniego kształtowała się na poziomie 20-40 pasażerów, co stanowi nie więcej niż 19% puli dostępnych miejsc – wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury i budownictwa, Andrzej Bittel.

Ponadto urzędnik informuje, iż pociąg IC Pogoria relacji Katowice – Gdynia Główna – Katowice został zaplanowany do kursowania w rozkładzie jazdy 2017/2018 z obsługą składem ED160 „Flirt”. Wydłużenie relacji tego pociągu o odcinek Katowice – Bielsko-Biała Główna wymagałoby akceptacji ze strony Centrum Unijnych Projektów Transportowych, ponieważ odcinka Katowice – Bielsko-Biała Główna nie ujęto w projekcie taborowym „Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich – zakup 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych”.

Jak dodaje Bittel, w związku ze skróceniem relacji pociągu „Pogoria” w rozkładzie jazdy pociągów 2017/2018 pasażerowie podróżujący z i do stacji Bielsko-Biała Główna mogą skorzystać ze skomunikowania pociągu IC 54170 „Pogoria” relacji Gdynia Główna – Katowice z codziennym pociągiem KŚ 94701 relacji Katowice – Zwardoń. Przyjazd pociągu IC 54170 do stacji Katowice zaplanowany został na godz. 5:18, odjazd pociągu KŚ 94701 ze stacji Katowice o godzinie 5:36/5:42 (w rozkładzie rocznym 5:35). W kierunku powrotnym istnieje możliwość skorzystania ze skomunikowania pociągu KŚ 94774 relacji Zwardoń – Katowice przyjazd do stacji Katowice o godz. 22:31 (w rozkładzie rocznym również 22:31), odjazd pociągu IC 45170 Pogoria relacji Katowice – Gdynia o godz. 22.43.

– Informuję ponadto że, w związku ze zwiększonym zainteresowaniem nocnym połączeniem Bielsko-Biała Główna – Gdynia w okresie wakacji, PKP Intercity SA rozważy możliwość uruchomienia sezonowego połączenia w omawianej relacji, w ramach korekty rocznego rozkładu jazdy 2017/2018, która obowiązywać będzie od dnia 10 czerwca 2018 r– zakończył pracownik ministerstwa.