Gmina Szczyrk przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Góry Beskid. Po zakończeniu procedury będzie możliwa rozbudowa ośrodka Beskid Sport Arena o kolejną trasę narciarską.

Obszar objęty procesem zmiany planu to powierzchni ok. 21 ha. Teren należy do Lasów Państwowych. W sąsiedztwie obszaru opracowania znajduje się istniejący ośrodek narciarski wraz z trasami narciarskimi, wyciągami, stacją kolejową i usługami, a także tereny rolnicze i leśne. Zgodnie z wnioskiem inwestora (spółka PBC Spółka sp.z.o.o) celem zmiany planu jest rozbudowa istniejącego ośrodka sportowo-rekreacyjnego Beskid Sport Arena. W opracowywanym dokumencie przewiduje się wprowadzenie trasy narciarskiej wraz z infrastrukturą. Koszt procedury zmiany planu wynosi ok. 15 tys. zł. Dokument powinien być gotowy w połowie roku.

Planowana trasa będzie drugą w ośrodku BSA. Jej długość wyniesie 1400 m, a szerokości 20-25 m. Przy realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka drzew w górnej partii trasy. Natomiast dolna część będzie przebiegała starodrożu leśnym.

Zdjęcie: Facebook Beskid Sport Arena