W Urzędzie Gminy w Wilamowicach można dokonywać zapłaty kartą płatniczą. dokonujący zapłaty kartą płatniczą oraz gmina  nie ponoszą żadnej opłaty z tego tytułu.

Można dokonywać następujących transakcji:

  • zapłata podatku,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty za wypisy i wyrysy z planu zagospodarowania przestrzennego,
  • innych opłat stanowiących niepodatkowe należności budżetu Gminy Wilamowice.

Gmina Wilamowice uczestniczy w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej przy użyciu terminali płatniczych POS.Program jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. W ramach w/w programu dokonujący zapłaty kartą płatniczą oraz Gmina Wilamowice nie ponoszą żadnej opłaty z tego tytułu.

Dokonywanie płatności z wykorzystaniem karty płatniczej jest powszechnie stosowaną praktyką i wprowadzenie takiej możliwości zapłaty podatków i opłat w Gminie Wilamowice ułatwi wszystkim zainteresowanym tą forma zapłaty realizację zobowiązań wobec Gminy Wilamowice, zwiększy bezpieczeństwo transakcji i przyczyni się do usprawnienia pracy Urzędu Gminy w Wilamowicach.

Źródło: UG Wilamowice