15 stycznia zakończył się nabór ankiet związanych z przystąpieniem przez gminę Wilamowice do konkursu w ramach działanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Łącznie do Urzędu wpłynęło ponad 300 ankiet. 

Ankiety są weryfikowane pod kątem danych technicznych przez firmę Fundacja EkoDom ul. Karpacka 24/9B; 43-300 Bielsko-Biała.

W terminach od 5 lutego 2018 r. do 26 lutego 2018 r. przeprowadzane będą wizje lokalne. Wszystkie osoby zgłoszone do programu zostaną wcześniej poinformowane o wizycie audytorów. Podczas wizyty budynek zostanie poddany ocenie czy spełnia parametry techniczne do montażu instalacji OZE. Następnie firma przygotuje uproszczony audyt energetyczny dla każdego budynku, który jest niezbędnym dokumentem do wniosku aplikacyjnego.

Za wykonanie audytu zostanie pobrana opłata w wysokości 150,00 zł brutto.

Mieszkańcy mogą wnosić opłaty:

1) na konto bankowe Fundacji EkoDom nr: 25 1140 2004 0000 3602 7615 9201 z dopiskiem „wpłata na działalność statutową”

2) gotówkowo za potwierdzeniem wpłaty, bezpośrednio u audytora ( sposób zapłaty będzie deklarowany przy kontakcie telefonicznym )

Audytorzy:

Zdzisław Kos, Damian Górecki, Przemysław Hatała, Tomasz Zadrożny

Numery telefonów:

– 512 211 512

– 730 212 100

– 33 496 99 11

Następnie gmina Wilamowice w wymaganych terminach złoży wniosek aplikacyjny dofinansowania do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Decyzja o przyznaniu dofinansowania projektu zostanie przekazana najwcześniej we wrześniu 2018 roku.

W przypadku uzyskaniu prze Gminę Wilamowice dofinasowania realizacja zadania rozpocznie się w 2019 roku.

Źródło: UG Wilamowice