Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury:

 

Ferie z Muzeum Regionalnym:

Ferie w świetlicach:
W okresie ferii zimowych – w dniach 29.01.2018r. – 02.02.2018r. pod patronatem Urzędu Gminy i GOPS w Bestwinie, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-4 ze szkół z terenu gminy Bestwina. W godz. 8.00. – 15.00. uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć stacjonarnych na terenie  wyznaczonych szkół oraz wziąć udział w wycieczkach. Zgłoszenia rodziców przyjmują wychowawcy świetlic. Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach w okresie ferii będą decydowały następujące kryteria:
– dziecko rodziców pracujących.
– dziecko regularnie korzystające z opieki w świetlicy szkolnej
– sytuacja rodzinna dziecka,
– pierwszeństwo – dzieci z klas 1-4 (młodsza grupa wiekowa).
Zdjęcie: men.gov.pl