Planowane wydatki mają wynieść ok. 1,87 mld zł. Jest to kwota o ok. 6% większa w porównaniu z wydatkami na rok 2017. Dochody wynoszą 1,7 mld zł i jest to wzrost o ponad 13% w stosunku do planu dochodów po zmianach na 30 września tego roku. Jest to związane z prognozowanym wzrostem wpływów z udziałów województwa w podatkach CIT oraz PIT, a także wpływem środków unijnych na realizację przez Województwo projektów w ramach RPO.

Dla zrównoważenia budżetu na 2018 rok planuje się przychody w kwocie 244,1 mln zł, których źródłem będą m.in. kredyt bankowy w łącznej wysokości 175,4 mln zł. Na drogi wojewódzkie zarezerwowano w budżecie ok. 557 mln zł (środki własne i UE). Do największych inwestycji zaliczyć należy m.in.:

  • przebudowę DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarcie, etap I budowa obwodnicy miasta Woźniki (53,4 mln zł);
  • budowę regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza (79,6 mln zł);
  • budowę obwodnicy Buczkowic stanowiącej połączenie drogi ekspresowej S1 z drogą wojewódzką 942 (24,5 mln zł).

Przypomnijmy, iż ostateczny przebieg obwodnicy został przyjęty po konsultacjach społecznych i jest on, na odcinku Rybarzowic, przesunięty w kierunku drogi S1. Droga będzie posiadała jedną jezdnię o dwóch pasach ruchu szerokości 3,5 m. Wzdłuż obwodnicy będą zlokalizowane drogi dojazdowe do okolicznych pól.