Na dalszym 687-metrowym fragmencie trasa dla rowerów (3 m) i chodnik (2 m) zostaną rozdzielone pasem zieleni. Wspólny odcinek oraz odseparowana ścieżka rowerowa będą miały nawierzchnię asfaltową, a chodnik wykonany będzie z kostki betonowej. Trasa na całym przebiegu zostanie oświetlona. Obecnie istnieje tam jedynie nadbrzeżna ścieżka utwardzona wyłącznie tłuczniem oraz na krótszych fragmentach – asfaltowa. Nowa trasa przebiegać będzie w większości nowym śladem, bardziej oddalonym od rzeki. Do przeprowadzenia inwestycji konieczne będzie wycięcie ponad 150 krzewów i drzew.

Jest to I etap inwestycji. W przyszłości planowana jest budowa ścieżki i deptaka na dalszym odcinku – aż do parkingu „pod zaporą” przy ulicy Tartacznej. Całość prac nad I etapem powinna zostać wykonana w ciągu 120 dni od podpisania umowy z wykonawcą, co pozwala szacować, że jeszcze w wakacje inwestycja zostanie oddana do użytku.

Źródło: www.inwestycje.blog.bielsko.pl

Zdjęcie: Facebook radnego Konrada Łosia